fda

FDA là gì? Những yêu cầu FDA?

FDA là gì? Những yêu cầu FDA?

FDA là gì? Những yêu cầu FDA? FDA là viết tắt của Food and Drug Administration. Tức là Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Hoa Kỳ. FDA là một cơ quan thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ. Có nhiệm vụ bảo vệ và thúc đẩy sức khỏe […]

FDA là gì?

FDA là gì?

FDA là gì? FDA là viết tắt của Food and Drug Administration, có nghĩa là Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ. Đây là cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm bảo vệ sức khỏe cộng đồng bằng cách đảm bảo an toàn cho thực phẩm, thuốc, mỹ phẩm, thiết bị y […]